بیمه مسافران خارج از کشور چیست؟

آیا تا کنون به حوادث و خساراتی که ممکن است در سفر به خارج از کشور برای شما اتفاق بیفتد اندیشیده اید؟
آیا تا کنون به هزینه ای سنگین درمان در سفر به خارج از کشور اندیشیده اید؟
آیا می دانید بیمه های گروهی ایران مانند بیمه تامین اجتماعی، خدمات درمانی، بیمه های تکمیلی و ... هیچ گونه هزینه ای در خارج از کشور را متقبل نمی شوند؟
بیمه مسافرتی یا بیمه مسافران خارج از کشور، بیمه ای است که برای افرادی که قصد سفر به کشورهای خارجی دارند صادر می شود.
این بیمه نامه برای پوشش صدمات بدنی و بیماری بیمه شده که پس از آغاز سفر به خارج از کشور بروز نموده و یا عارضه ناگهانی و غیر قابل پیش بینی که آغاز آن پس از شروع سفر به خارج از کشور بوده و باعث درخواست کمک از طرف شخص بیمه شده یا نماینده قانونی وی شود.

شخص بیمه شده در این نوع بیمه تحت پوشش بیمه درمانی خارج از کشور قرار می گیرد و تمامی مواردی که تحت پوشش این نوع بیمه قرار می گیرد، طبق قراردادی بین بیمه پاسارگاد و شبکه های بیمه ای و امداد بین الملل جهت پرداخت خسارت تضمین می گردد.

با توجه به شرایط و پوشش های بیمه مسافرتی ذکر شده در قرارداد، خسارات وارد شده به مسافر(شخص بیمه شده) پرداخت می گردد.

logo-samandehi