تلفن و خدمات بین المللی بیمه مسافرتی

در صورت نیاز به فوریت های پزشکی و سایر خدمات تحت پوشش بیمه مسافرتی در خارج از کشور، بیمه شده و یا همراه وی می بایست با مرکز "کمک رسان" تماس حاصل نمایند.
بیمه نامه مسافرتی هزینه های بیمه شده را که در خارج از کشور به وقوع پیوسته جبران می نماید.

شماره تلفن های ذیل جهت پاسخگویی 24 ساعته و به زبان فارسی می باشند.
تلفن
0098-21-88648620

هر گونه اعلام خسارت باید حداکثر ظرف مدت 336 ساعت (14 روز) به شرکت کمک رسان اطلاع داده شود.

ایمیل : travel@iranassistance.com

فکس
0098-21-88648502

بیمه نامه های مسافرتی تابع شرایط عمومی بیمه نامه مسافرتی شرکت بیمه پاسارگاد بوده که قابل دسترس در سایت www.pasargadinsurance.ir می باشد.
اعتبار بیمه نامه مسافرتی منوط به صدور قبل از خروج مسافر از کشور و مدت اعتبار آن در خارج از کشور 92 روز متوالی می باشد.

logo-samandehi