بیمه مسافرتی

بیمه مسافرتی عبارت است از پوشش صدمات بدنی، بیماری و حوادثی که برای شخص بیمه شده در خارج از کشور حادث می شود و باعث درخواست کمک از طرف شخص بیمه گذار یا نماینده قانونی وی می شود. سایت بیمه مسافر با همکاری بیمه پاسارگاد، بیمه سامان و شبکه های کمک رسان بین المللی، خدمات بیمه مسافرتی (بیمه مسافران خارج از کشور) را به مسافران محترم ارایه می نماید و کلیه خسارت های ناشی از حادثه، صدمات بدنی، تاخیر یا گم شدن بار و ... را پرداخت می نماید.

خرید آنلاین بیمه مسافرتی

logo-samandehi