شرایط و پوشش بیمه های مسافرتی

پوشش های بیمه نامه با توجه به نوع بیمه نامه خریداری شده به بیمه گذار پرداخت می گردد.

مسافران گرامی، شما میتوانید با استفاده از صفحات زیر پوشش ها و شرایط بیمه نامه های مختلف را مشاهده نمایید:

 

برخی از پوشش های عمومی بیمه نامه های مسافرتی عبارتند از :

  • تامین هزینه های درمانی، دارویی و بستری شدن
  • در صورت فوت بیمه گذار تامین هزینه های انتقال جسد به ایران
  • تامین هزینه های خدمات فوریت های دندانپزشکی به جز پرکردن و درمان قطعی دندان
  • ارائه خدمات پزشکی شامل پذیرش و انتقال به نزدیکترین بیمارستان و یا بازگرداندن بیمه گذار به ایران تحت نظارت و تشخیص پزشکی
  • ارائه راهنمایی و همکاری درصورت سرقت یا مفقود شدن گذرنامه، بلیت، ویزا و سایر مدارک مسافرتی
  • استرداد بار مسافر در صورت فقدان یا اشتباه مسیر بار
  • پرداخت هزینه خریدهای اضطراری در صورتیکه تاخیر در تحویل بار کنترل شده مسافر بیش از 12 ساعت به طول بیانجامد

 

شرایط عمومی بیمه نامه مسافرتی :

خدمات قابل ارائه در سفر به سه بخش تقسیم می شوند :
الف : کمک های شخصی
ب : پوشش های مربوط به بار همراه مسافر
ج : پوشش تاخیر در عزیمت

 

کمک های شخصی

1) هزینه های پزشکی و بستری در بیمارستان های خارج از کشور
در صورت بروز بیماری یا صدمات جسمانی بیمه گذار در خارج از کشور محل اقامت وی ، شرکت کمک رسان ایران هزینه های معمول و لازم بستری در بیمارستان – جراحی – معاینات پزشکی و داروهای تجویز شده پزشک معالج تا سقف مبلغ ذکر شده در بیمه نامه پرداخت خواهد شد؛ همچنین جهت ارائه درمان با کیفیت به بیمه گذاران تماس های لازم با بیمارستان و پزشکان معالج از سوی شرکت کمک رسان ایران انجام خواهد شد.

* فرانشیز در هر مورد خسارت 25 یورو می باشد (به استثنای صدمات جسمانی حاد و یا بستری شدن در بیمارستان بیش از 24 ساعت)

2) جابه جایی یا بازگرداندن بیمه گذار به کشور در طول سفر به هنگام بروز بیماری یا حادثه
در صورت بروز بیماری ناگهانی و یا حادثه برای بیمه گذار، شرکت کمک رسان ایران نسبت به انتقال او به یک مرکز درمانی مجهز و یا بازگرداندن بیمه گذار به کشور محل اقامتش اقدام خواهد کرد.

باتوجه به وضعیت و وخامت حال بیمه گذار، گروه پزشکی شرکت بین الملل کمک رسان ایران ، در مورد مرکز درمانی و یا لزوم انتقال وی به کشورش تصمیم گیری می کند و همچنین با برقراری تماس تلفنی لازم با پزشک معالج بیمه گذار در مورد نوع و مناسب ترین وسیله برای انتقال ، تصمیم گیری می کند. در صورت حوادث جزیی و مداوای سرپایی گروه کمک رسان ایران برای انتقال وی به مراکز درمانی به وسیله آمبولانس و یا سایر وسیله های امدادی نقلیه انجام خواهد شد.

3) پرداخت هزینه های فوری دندان پزشکی
در صورت نیاز به خدمات فوریت دندان پزشکی، هزینه های مود نیاز دندان پزشکی به بیمه گذار در خارج از کشور محل اقامتش تا سقف مبلغ ذکر شده در بیمه نامه تامین و پرداخت خواهد شد.

* فرانشیز در هر مورد خسارت دندان پزشکی 25 یورو می باشد و این هزینه ها فقط شامل معالجه دندان درد – درمان عفونت و کشیدن دندان می باشد.

4) بازگشن اعضای بلافاصل خانواده همراه بیمه گذار به کشور
در صورت بستری شدن بیمه گذار به دلیل حادثه و یا حادثه به مدت بیش از 10 روز ، بیماری ناگهانی و یا فوت بیمه گذار، هزینه بازگشت یک نفر از اعضای بلافاصل خانواده همراه بیمه گذار به کشور مبدا تقبل خواهد نمود، مشروط به این که شخص همراه نتواند سفر با وسیله نقلیه شخصی خود یا وسیله نقلیه ای که در ابتدای سفر مورد استفاده قرار گرفته بود را انجام دهد.

5) بازگرداندن جسد متوفی
در صورت فوت بیمه گذار شرکت کمک رسان ایران اقدامات لازم برای انتقال و بازگرداندن جسد وی را انجام می دهد و هزینه های مربوط به انتقال جسد بیم گذار به محل خاکسپاری در کشور محل اقامت وی را تقبل می کند.

* پرداخت هزینه های مربوط به خاکسپاری و یا مراسم ترحیم از این پوشش مستثنی می باشد.

6) سفر اضطراری یکی از اعضای بلافاصل خانواده
در صورتی که بیمه گذار به علت حوادث یا بیماری مشمول این بیمه نامه بیش از 10 روز در بیمارستان بستری شود، شرکت کمک رسان ایران مخارج سفر یکی از اعضای بلافاصل خانواده وی را از کشور محل اقامت بیمه گذار، از جمله هزینه رفت و برگشت به محل بستری شدن و مخارج اقامت تا سقف 85 یورو برای هر روز، حداکثر به مدت 10 روز و تا مبلغ 850 یورو را پرداخت خواهد نمود.

7) بازگشت اضطراری به کشور به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده
اگر بیمه گذار به دلیل فوت یکی از اعضای خانواده ( تا بستگان درجه دوم) خود ناچار به توقف سفر شود، چنان چه وی قادر به سفر با وسیله نقلیه شخصی خود و یا وسیله نقلیه ای که برای سفر اجاره شده است نباشد، شرکت کمک رسان ایران هزینه سفر او به کشور محل اقامتش را پراداخت خواهد نمود. بیمه گذار می بایست دلایل ، اسناد یا گواهی هایی که موجب توقف سفر وی شده است ( گواهی فوت) را به شرکت کمک رسان ایران ارائه می نماید.

8) تحویل دارو
در صورت فقدان دارو اضطراری بیمه گذار در محل اقامت وی حتی اگر پیش از سفر توسط پزشک معالج تجویز شده باشد، هزینه های اضطراری ارسال دارو تقبل و پرداخت خواهد شد.

9) ارسال پیام ها و اطلاعات مراجع درمانی در مواقع اضطراری
شرکت کمک رسان ایران ، پیام های اضطراری مربوط به حوادث مشمول این بیمه نامه را به طرف های بیمه گذار اعلام می نماید و در صورت درخواست بیمه گذار اطلاعات اولیه از قبیل نام پزشکان، متخصصین، دندان پزشکان یا پیرایشکران نزدیک و محل بیمارستان ها، مراکز درمانی، داروخانه ها و آمبولانس ها ذرا بدون هرگونه اظهار نظر تشخیص، در اختیار بیمه گذار قرار می دهد.

10) ارائه وجه الضمان
از طرف شرکت کمک رسان ایران از جانب بیمه گذار وجه الضمان لازم حداکثر تا مبلغ 850 یورو را تایید می نماید. قبل از این اقدام بیمه گذار می بایست مبلغ مورد تقاضا را به صورت چک بانکی یا حواله یا وجه نقد نزد دفتر رسمی در ایران بسپارد.

11) حواله وجه نقد
چنانچه بیمه گذار در طول مسافرت به خارج از کشور در نتیجه سرقت، مفقود شدن بار بیماری یا حادثه که می تواند از طریق مدارک مربوطه نظیر ( رسید ، تاییدیه ، شکواییه رسمی و ... به اثبات برسد) پول نقد خود را از دست بدهد، شرکت کمک رسان ایران به شرط سپرده گذاری مبلغ مورد تقاضا در قالب چک بانکی، حواله یا پول نقد در دفتر رسمی خود در ایران نست به حواله حداکثر 850 یورو اقدام خواهد نمود.

12) فقدان گذرنامه ، گواهی نامه رانندگی و شناسنامه در خارج از کشور
در صورت فقدان گذرنامه، گواهی نامه رانندگی و شناسنامه بیمه گذار در خارج از کشور، هزینه های لازم برای تهیه مورد های دکر شده و یا مدارک کنسولی مشابه تا سقف 200 یورو را پپرداخت خواهد نمود.

13) معاضدت حقوقی
هزینه های دفاع قانونی در مقابل اشخاص ثالث در دعاوی کیفری و مدنی ناشی از حواددث رانندگی در خارج از کشور را تا سقف حداکث 150 یورو یا معادل آن به ارز کشور مورد دعوی، پوشش خواهد شد.

 

پوشش های مربوط به بار همراه مسافر

پرداخت هزینه های مربوط به بار و وسایل شخصی بیمه گذاران
نکته مهم: اصل تایدییه حمل بار یا شکواییه موید فقدان یا حادثه برای بار در کلیه موارد می بایست به شرکت کمک رسان ایران ارائه شود.
1) جبران خسارت فقدان بار تحویلی به هواپیما
در صورت فقدان بار توسط شرکت هواپیمایی حامل، شضرکت کمک رسان ایران علاوه بر خسارتی که حامل ملزم به پرداخت آن است، ما به تفاوت آن را تا حداکثر 200 یورو برای مجموعه بار و لوازم تحویل شده به هواپیما، به بیمه گذار پرداخت خواهد نمود. به همین منظور بیمه گذار باید فهرستی از مشخصات و محتویات ، از جمله قیمت تخمینی و تاریخ خرید هر قلم کالا و همچنین میزان خسارت پرداختی توسط شرکت حامل را به شرکت کمک رسان ایران ارائه نماید. پرداخت خسارت بر اساس روش توصیه شده به وسیله سازمان های بین المللی حمل بار محاسبه خواهد شد.

2) جبران خسارت تاخیر در ورود بار همراه مسافر
در صورتی که بار مسافر ثبت شده باشد، هزینه تاخیر در ورود بار همراه وی را مشروط به آن که شضرکت هواپیمایی به یاتا باشد پس از گذشت حداقل 6 ساعت تاخیر برای خرید ملزومات اساسی و حداکثر تا سقف 100 یورو پوشش می دهد. در کلیه موارد، اسناد موید وقوع حادثه که به تایید شرکت هواپیمایی رسیده باشد، می بایست منضم به خسارت بیمه گذار باشد.

3) یافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی
شرکت کمک رسان ایران راهنایی های لازم در خصوص نحوه گزارش سرقت یا فقدان بار و ملزومات شخصی را به بیمه گذار ارائه و برای یافتن آن همکاری می کند. درصورت پیدا شضدن ملزومات مذکور، انتقال

آن به مقصد مورد نظر بیمه گذار یا کشور محل اقامت وی توسط شرکت کمک رسان ایران، بیمه گذار متعهد به عودت خسارت دریافتی در زمینه فقدان بار بر اساس این بیمه نامه خواهد بود.

 

پوشش تاخیر در عزیمت

در صورتی که وسیله نقلیه عمومی مسافرتی مورد استفاده بیمه گذار حداقل تا 6 ساعت تاخیر حرکت داشته باشد ، شرکت کمک رسان ایران به شرط ارائه نسخه اصلی صورت حساب های مربوط ، هزینه های اضافی متحمل شده ، به دلیل این تاخیر (از قبیل هزینه های حمل و نقل ، اقامت در هتل و غذا).

در صورتی که تاخیر بیش از 6 ساعت باشد تا سقف 45 یورو
در صورتی که تاخیر بیش از 12 ساعت باشد 45 یورو اضافه بر بند 1 در جدول
در صورتی که تاخیر بیش از 18 ساعت باشد 45 یورو اضافه بر بند 2 در جدول
در صورتی که تاخیر بیش از 24 ساعت باشد 45 یورو اضافه بر بند 3 در جدول
حداکثر تعهدات بابت کلیه موارد فوق 180 یورو می باشد، هرگونه تاخیر ناشی از اعتصاب کارکنان شرکت های هواپیمایی، فرودگاه های مبدا و مفصد و یا شرکت های خدمات طرف قراردادت آن ها و همچنین تاخیرهای مربوط به پرواز های چارتر و غیر عادی از این تعهد مستثنی می باشد.

 

شرایط و محدودیت های مربوط به بند پ
پیش از آن که در خواست به موجب این بخش از بیمه نامه مورد بررسی قرار گیرد، بیمه گذار میبایست تاییدیه کتبی در مورد تاریخ و زمان حرکت و دلایل تاخیر را از شرکت حامل یا نمایندگان آن ها دریافت نماید.

خسارت های مزبور به این بخش از تعهدات از زمانی که به موجب تاییدیه رزرو جا، برای حرکت بیمه گذار مقرر بوده است، محاسبه خواهد گردید.

logo-samandehi