قوانین ابطال بیمه نامه

در صورتی که بیمه شده تقاضای ابطال بیمه نامه را داشته باشد، ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور آن باید نسبت به ابطال آن اقدام نماید. پس از مدت مذکور بیمه نامه غیر قابل ابطال و حق بیمه قابل برگشت نخواهد بود.

 

در سه حالت امکان ابطال بیمه نامه وجود دارد:

  1. در صورت عدم ارائه ویزا از جانب سفارت مربوطه به بیمه شده؛ بیمه گزار می بایست با مراجعه حضوری به دفتر بیمه و با به همراه داشتن کلیه نسخ بیمه نامه و نامه سفارت اقدام به ابطال بیمه نامه نماید، بیمه گر در این شرایط با کسر 10% بیمه نامه را باطل می نماید.
  2. در صورت لغو مسافرت قبل از صدور ویزا ؛ بیمه گزار می بایست با مراجعه حضوری به دفتر بیمه و با به همراه داشتن کلیه نسخ بیمه نامه اقدام به ابطال بیمه نامه نماید، بیمه گر در این شرایط با کسر 10% بیمه نامه را باطل می نماید.
  3. در صورت لغو مسافرت بعد از صدور ویزا تا اتمام مهلت ویزا امکان ابطال بیمه‌نامه فراهم نیست و بعد از پایان یافتن مدت ویزا بیمه گزار می بایست با مراجعه حضوری به دفتر بیمه و با به همراه داشتن اصل گذرنامه بیمه شده (جهت کنترل عدم درج مهر خروج از کشور در مدت اعتبار ویزا) و کلیه نسخ بیمه نامه اقدام به ابطال بیمه نامه نماید، بیمه گر در این شرایط با کسر 20% بیمه نامه را باطل می نماید.

logo-samandehi