موارد خارج از پوشش بیمه مسافرتی

ممکن است برخی از هزینه هایی که در مسافرت به خارج از از کشور اتفاق بیفتد، تحت پوشش بیمه نامه مسافرتی قرار نگیرد، این موارد عبارتند از:

  • بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله، آتشفشان، رانش زمین
  • جنگ، شورش، اغتشاش عمومی، اقدامات تروریستی و فعل و انفعالات هسته ای
  • انجام ورزش های حرفه ای و یا ورزش هایی که عرفاً خطرناک تلقی می گردند مانند اسکی، پرش با چتر، صخره نوردی و غیره.
  • استفاده از وسایل سفری که به عنوان وسیله عمومی حمل و نقل شناخته نشده اند.
  • هزینه های مرتبط با بیماری هایی که بیمه شده سابق بر سفر خود، به آنها دچار بوده است.
  • هزینه های اقدامات پیشگیرانه ( واکسیناسیون )
  • بیماری ها و یا عوارضی که ناشی از مصرف ارادی الکل، دارو و یا مواد مخدر در خارج از کشور بوجود آیند.
  • کلیه بیماری های شیوع یافته در جهان
  • اقدامات توانبخشی، پروتزها، وسائل توانبخشی مانند عینک، عصا و ...

logo-samandehi