کشورها و مناطق تحت پوشش بیمه مسافرتی

سراسر جهان به جز ایران و کشورهای درگیر جنگ داخلی یا خارجی

کشورهای حوزه شنگن

کشورهای خاورمیانه و ترکیه

کشورهای حوزه خلیج فارس

logo-samandehi