پوشش های طرح اقتصادی 50000 یورو (بیمه پاسارگاد)

پوشش های طرح اقتصادی 50000 یورو (بیمه پاسارگاد)

ردیف   نوع پوشش سقف تعهد (EUR)
1 پرداخت هزینه بستری در بیمارستان و معالجات پزشکی در سفر 50.000
2 انتقال بیمه شده به نزدیکترین مرکز درمانی در اثر حادثه و یا بیماری،هماهنگی های لازم در جهت انتقال بیمه شده به مرکز درمانی مجهزتر استفاده از آمبولانس هوایی و یا بازگرداندن بیمه شده به ایران در صورت نیاز هزینه های انجام شده
3 پرداخت هزینه فوریت های دندانپزشکی 400
4 بازگرداندن جسد بیمه شده متوفی به ایران در صورت فوت وی در خارج از کشور هزینه های انجام شده
5 پرداخت هزینه رفت و برگشت یک نفر از اعضای بلا فصل خانواده به درخواست بیمه شده از ایران به محل بستری در صورتیکه بیمه شده بیش از 10 روز متوالی در بیمارستان بستری باشد هزینه های انجام شده
6 مشاوره حقوقی و پرداخت هزینه دعوی بیمه شده در صورتی که طبق قانون مدنی کشور مربوطه تحت پیگردباشد 1.500
7 پرداخت هزینه بازگشت غیر منتظره بیمه شده به دلیل مسائل حاد پزشکی یا فوت بستگان درجه یک در صورتیکه نتواند از بلیط اصلی برای بازگشت استفاده نماید هزینه های انجام شده
8 ارسال داروهای ضروری با تایید پزشکی به کشوری که بیمه شده در آن بستری میباشد هزینه های انجام شده
9 پرداخت هزینه خریدهای اضطراری در صورتیکه تاخیر در تحویل بار کنترل شده وی بیش از 12 ساعت به طول بیانجامد 180
10 پرداخت هزینه خریدهای اضطراری در صورت مفقود شدن بار کنترل شده 180

پوشش بیمه های مسافرتی

logo-samandehi