صفحات

مقالات

بیمه مسافرتی کانادا

کشوری در شمال قاره آمریکای جنوبی که از ده استان و سه قلمرو تشکیل شده است. این کشور با مساحتی در حدود 98/9 میلیون کیلومتر مربع، دومین کشور پهناور جهان از نظر مجموع مساحت و چهارمین کشور از نظر مساحت خشکی است. این کشور بلندترین مرز مشترک را با ایلات ...

سوالات متداول

نحوه درخواست کمک به چه شکلی است ؟

در صورت بروز بیماری یا حادثه با شماره تلفن هایی که در بیمه نامه ذکر شده تماس گرفته، شماره بیمه نامه و کشور مقصد را اعلام نمایید.

مسافر باید به مراکز درمانی مراجعه نموده و مرکز درمانی به آدرس ایمیلی که در بیمه نامه ذکر ...

logo-samandehi